Nacházíte se zde:   Úvod


Jak správně vybrat sekačku

Na úvod objasníme podstatnou věc, sekaček je několik typů, navzájem se značně lišících. Než vyberete vhodnou sekačku právě pro vás a váš trávník, zabere vám to trochu času.

Rozdělení sekaček:

Před samotným výběrem si nejdříve odpovězte na několik otázek:

 • Jaké máte nároky na obsluhu sekačky?
 • Jak často budete sekat?
 • Kdo bude se sekačkou pracovat?
 • Jak rozlehlou plochu budete sekat?
 • Jaký typ porostu budete sekat?
 • Kde se bude se sekačkou pracovat?

TIP: Pravidelné sečení zahrady podporuje hustotu trávníku – trávy vytvářejí nové boční výhonky, listy a odnože. Pořídíte-li si sekačku, nenechte ji lenošit v garáži nebo kůlně.

Rotační sekačky

Zkušenosti z posledních let ukazují, že nejlepším řešením pro udržování trávníku jsou rotační sekačky se sběrným košem. Jejich velkou výhodou je, že do sběrného koše sbírají nejen posečenou trávu, ale i spadané listí nebo jiné nečistoty trávníku.

Neméně důležité je dodržení výšky sečení mezi 3,5 cm a 5 cm, s výjimkou použití vyžínače. Pro správný vývoj trávníku je dobré sekat třetinu jeho výšky.

další

Velikost sečené plochy

Rozhodujícím ukazatelem od kterého se odvíjí další požadavky na kvalitu stroje je velikost plochy. Doporučená velikost sečené plochy podle šíře záběru:

 • záběr 32 cm do 200 m2
 • záběr 40 cm do 350 m2
 • záběr 40 – 45 cm do 500 m2
 • záběr 45 – 53 cm do 1 000 m2
 • záběr > 53 cm nad 1 000 m2

Elektrické versus benzínové rotační sekačky

Elektrické jsou lehké a snadněji ovladatelné, benzínové mají vyšší výkon a zpravidla širší záběr a jsou nezávislé na přístupu ke zdroji elektrické energie. Elektrické a benzínové sekačky se liší nároky na svůj provoz. Věnujte proto bedlivou pozornost důležitým upozorněním v návodu k obsluze.

Elektrické rotační sekačky – do karet jim hraje snadná údržba, nízká hlučnost, nižší provozní

náklady, možnost sečení i více svažitých ploch a nižší cena. Jste zde ale závislí na přístupu ke zdroji elektrické energie.

Benzínové rotační sekačky – jsou vhodné pro větší plochy i vyšší a hustší travní porosty a jsou zpravidla výkonnější. Při sečné ploše kolem 400 m s klidným svědomím uvažujte o koupi tohoto typu sekačky. Pozor, musíte ovšem věnovat větší pozornost údržbě.

Strunové sekačky

Jsou u vás na zahrádce špatně přístupná místa, kam se rotační sekačka nedostane? Se strunovou sekačkou se snadno dostanete pod keře a stromy, do zákoutí, poseče pruhy kolem plotů, okraje u zdí, schodů a záhonů. Obsluha je velice jednoduchá, často se strunka pořizuje jako doplněk k rotační sekačce.

předchozí další

Elektrické versus benzínové strunové sekačky

Při výběru je důležité si uvědomit na jaký porost a kde budete vyžínače používat. Při špatné volbě by se mohlo stát, že daný porost bude nad síly vašeho stroje a dojde k jeho poškození. Pokud se hodláte pustit do hustšího porostu, zvolte rozhodně silnější výkon.

Benzínové strunové sekačky – díky vysokým otáčkám motoru a strunové technice sečení garantují čistý střih. Přerostlý plevel, ale i vyšší tráva pro ně

není žádná výzva. Oceníte zejména vyšší výkon a nezávislost na připojení k elektrickému proudu.

Elektrické strunové sekačky – jsou naopak tišší, ale disponují zpravidla nižším výkonem, jsou závislé na blízkosti elektrické přípojky, ale jejich údržba je méně náročná.

Vřetenové sekačky

Vřetenová sekačka šetří stébla trávy stejně, jako by byly stříhány nůžkami, čímž zamezí roztřepení stébel a jejich následnému zežloutnutí. Velmi rychle s ní upravíte menší až středně velké travnaté plochy. Dokonalý střih jako u anglického trávníku zajišťuje vřetenový nůž ze speciální tvrzené oceli s precizním broušením a bezdotykovou technikou řezu.

Vertikutátory

Mech a travní plsť (odumřelé části rostlin, zbytky pokosené trávy, plevel) zamezují dýchání trávníku a časem v něm vytváří nepropustnou vrstvu. Díky vertikutaci se tato plsť a zamechování odstraní. Dojde k přesekání travních výběžků, čímž se podpoří tvorba nových výhonků.

Lehce se zároveň nakypří povrch půdy, který pak lépe přijímá vláhu, živiny a vzduch.

předchozí další

Nože se obvykle při vertikutaci postupně opotřebují. Je lépe tedy volit mezi stroji s plynulým nastavením nožů. Ideální hloubka vertikutace je pouze v rozmezí několika milimetrů.

Vhodná doba pro vertikutaci trávníku je na jaře (přelom března a dubna) a pak v raném podzimu (přelom srpna a září), nejlépe 2 dny po dešti, kdy trávník není příliš mokrý.

Křovinořezy

Křovinořezy jsou vhodné pro extenzivní údržbu přerostlých, zaplevelených či náletovými dřevinami zarostlých ploch. Rozmyslete si, jaký druh porostu budete čistit, jak často a dlouho stroj používat. Několik tipů pro zamyšlení:

 • Vibrace jsou nepříjemné – má rukojeť a nosná trubka dostatečnou ochranu před vibracemi?
 • Otočná rukojeť usnadňuje přenášení a skladování.
 • Teleskopická nosná trubka pomáhá při úpravě rohů a keřů.
 • Dají se dokoupit náhradní díly a příslušenství?
 • Ověřte si, zda se dá u křovinořezu provádět snadná údržba.
 • Mají nože a jejich kryty CE certifikát pro kombinované použití?
 • Budete pracovat v kopcovitém nebo svažujícím se terénu? Kupte si stroj s motorovou částí, kterou můžete nosit na zádech.

předchozí


Péče o trávník

Sečení trávníku

Je základem péče o trávník. Při nevhodném sekání může dojít k silnému či nevratnému poškození kořenů a výsledný efekt nevzbuzuje dobrý estetický dojem.

Sečením udržíte potřebnou výšku trávníku, která je daná jednotlivými druhy trávníku. Pravidelným sečením podpoříte odnožování trávníku a dosáhnete dostatečného zárůstu a kvalitního vzhledu travnaté plochy.

Jednotlivé travní druhy reagují rozdílně na intenzitu a výšku sekání. Častost sekání pak závisí na druhu, funkci trávníku, počasí a typu podnebí.

Sekejte podle rychlosti dorůstání, a to tak, abyste při každém sekání snížili výšku trávníku o maximálně 1/3 výšky. To v praxi znamená, že po návratu z dlouhé dovolené trávník neposečete najednou, ale vždy jen o 1/3 výšky, v odstupu několika dní, než dosáhnete požadované výšky trávníku. S tím souvisí

objektivní skutečnost, že čím relativně výše trávník sekáte, tím méně je stresován horkem a suchem v letním období. Při vyšší výšce trávníku a dobrém zapojení si optimálně drží vlhkost a lépe řídí svůj vodní režim. Tím nedochází k jeho žloutnutí.

První sečení po výsevu provádějte až při výšce trávníku 6 - 8 cm, kdy by mělo dojít ke snížení na 5 - 6 cm. Postupným sečením v pravidelných rytmech se přiblížíte požadované výšce trávníku.

Péče o trávník v prosinci, lednu a únoru

Prosinec, respektive jeho začátek, je poslední příležitostí, kdy můžete pohnojit váš trávník, pokud jste to na podzim nestihli. Doporučujeme travní osivo s vyšším obsahem draslíku.

Až napadne sníh, neshrabávejte ho stále na jedno místo trávníku.

další

Péče o trávník v březnu a dubnu

V případě, že na vašem trávníku ještě leží vrstva sněhu, ponechte trávník v klidu, nezatěžujte ho, ani chozením. Předejdete tak napadení trávníku houbovými chorobami. První co vás čeká za práci na vašem trávníku je vertikutace.

Vertikutace

Vertikutace a přihnojení trávníku se provádí při jarním oteplení, na přelomu března a dubna. Vertikutací se odstraňuje mech a travní plsť, neboli nahromadění odumřelých částí rostlin, zbytků posekané trávy, plevele a mechu. Ty časem utvoří na trávníku nepropustnou vrstvu, která brání pronikání vody a výměně plynů. Dochází rovněž ke zkracování kořenového systému trávníku. V suchých obdobích pak trávník rychle usychá, protože kořeny

nedosáhnou na hlouběji, v půdě uloženou vláhu.

Za pomoci vertikutačních nožů přesekáte travní výběžky a podpoříte tak tvorbu nových výhonků a omladíte trávník. Neméně důležité je i narušení a omezení růstu plevele. Vertikutací zároveň lehce provzdušníte povrch půdy, ten pak lépe přijímá vláhu, živiny a vzduch. Nepříliš hluboká vertikutace prováděná dvakrát ročně je nejoptimálnějším způsobem, jak se zbavit nepříjemných důsledků travní plsti.

Jak vertikutace funguje

Všechny druhy vertikutátorů jsou vybaveny ostrými noži. Při samotné vertikutaci se nože zařezávají svisle do travního drnu až do maximální hloubky 3 mm a odstraňují z něj travní plsť. Při tomto opatření je důležitý pokud možno těsný odstup vertikutačních nožů, aby se vrstva plsti intenzivně rozřezala a aby se odumřelý rostlinný materiál mohl z drnu pečlivě odstranit.

předchozí další

Předpokladem pečlivé vertikutace je plynulé nastavení hloubky vertikutace na vertikutátoru. Vertikutace se provádí za sucha, aby odstranění travní plsti bylo co nejefektivnější.

Před vertikutací posekejte trávník na výšku 3 až 4 cm. Nože vertikutátoru nastavte tak, aby se pouze dotýkaly půdy. Nastavení provádějte vždy bez chodu motoru pokud možno na rovné ploše (beton, dlažba). Příliš hluboká vertikutace poškozuje kořenový systém i rostliny samotné a navíc jsou

motor i nože vystaveny nadměrnému zatížení a silně se opotřebovávají.

Kdy použít vertikutátor

Nejvhodnější pro vertikutaci je suchý trávník asi 2 dny po posledním dešti. Vertikutaci provádějte pás po pásu v podélném směru. Doporučená hloubka vertikutace je 2 až 3 mm, kdy se vertikutační nože půdy jen lehce dotýkají.

Vhodná doba pro vertikutaci trávníku je v období březen/duben a srpen/září.

Trávník vypadá po vertikutaci poničený, to je normální jev. Pokud se vám objevily větší holé plochy, vzniklé odstraněním plevelů, dosejte je vhodnou travní směsí.

Hnojiva

Hnojiva s dlouhodobým účinkem jsou speciálně vyvinutá pro trávník. Jejich optimální složení s požadovaným poměrem živin napomáhá zdravému růstu trávníku po celé vegetační období. Na rozdíl od průmyslových hnojiv nemají efekt nárazového růstu

trávníku, nespálí trávník při nechtěném předávkování hnojiva.

Granulovaná hnojiva se rovnoměrně rozloží po trávní ploše a živiny jsou tak k dispozici po dlouhou dobu a ve správném poměru. Hnojiva s dlouhodobým účinkem působí na 70 nebo až 100 dní. Díky dlouhodobému účinku, hnojivo téměř nezatěžuje životní prostředí vymýváním živin do spodních vod.

předchozí další

Pro aplikaci je vhodný posypový vozík nebo rozmetadlo, které zajistí rovnoměrné dávkování hnojiva.

Péče o trávník v květnu

Květen je ideálním obdobím pro výsev nového trávníku. Před samotným výsevem nejdříve proveďte vertikutaci. Dalším krokem k dokonalosti trávníku je výběr správného typu a množství hnojiva.

Hnojiva

Běžná průmyslová hnojiva mají nevyvážený obsah živin, vysoký obsah fosforu, ale také vysokou ztrátovost způsobenou vyplavováním. Hrozí u nich větší nebezpečí spálení trávníku, nárazový růst způsobený rychlým uvolňováním živin a s tím spojené časté sekání po pohnojení.

Pro optimální výživu trávníku doporučujeme používat dlouhodobě působící trávníková hnojiva. Obsahují všechny důležité prvky

(dusík, fosfor, draslík a hořčík) pro výživu trávníku, jejichž vzájemný poměr je speciálně upraven pro potřeby optimálního vyživení. Různé formy a obsahy živin umožňují konkrétně reagovat na různá specifika dané části trávníku.

Dlouhodobě působící hnojiva

Dlouhodobý efekt je způsoben obalovaným jádrem. Účinná látka jádra obsahující živiny v několika formách je obalena dvěma vrstvami. Vnitřní vrstva je ze síry (obsahuje i stopové

prvky) a vnější vrstva je z přírodních tuků. Samozřejmostí takovýchto granulovaných hnojiv je i velikost granulace, která je upravena tak, aby se hnojivo dostalo i do nejhustšího a nejjemnějšího porostu. Pro přirovnání můžeme uvést, že takovéto trávníkové hnojivo obsahuje ve 25 g/m2 (doporučená aplikační dávka) přibližně 7 500 ks granulí.

předchozí další

Sekání trávníku

Protože v teplém období trávníky intenzivně rostou, měli byste je pravidelně sekat na výšku mezi 3 cm až 5 cm (trávníky ve stínu pak na 5 cm výšky). Trávník zkracujte vždy pouze o 1/3 své výšky, při sečení o více než 1/3 původní výšky trávníku, může dojít k jeho poškození zežloutnutím. Následné uvedení trávníku do původní kondice je pak otázkou několika týdnů.

Péče o trávník v červnu, červenci a srpnu

Moto těchto měsíců je zavlažovat, zavlažovat, zavlažovat.

Pro správný a zdravý růst trávníku je třeba velké množství vody, zvláště v letních měsících. Chcete-li mít i v období tepla a sucha svěží, hustý a aktivní trávník, sáhněte po umělém zavlažování. Postará se o pravidelný přísun vláhy, aniž byste na to museli pořád myslet.

Čím zavlažovat trávníky

 • zahradní hadice - časově a fyzicky náročné, nemáte přehled, kolik vody jste do půdy nalili
 • postřikovače - rozstřikují vodu kruhově nebo rovnoběžně, tento způsob je vhodnější, ale itak vyžaduje přítomnost obsluhy a časovou kontrolu
 • zabudované zavlažovací systémy – mají rozvody zabudované pod trávníkem s kolmými výstupy k povrchu zakončené výsuvnými tryskami.

Zavlažujeme vydatně, ale ne často, aby se voda dostala do hloubky, nezůstala jen na povrchu a neodpařila se.V případě dosevu platí, že se nově zasetá plocha musí trvale udržovat vlhká do hloubky 2 cm vegetační vrstvy po dobu 3 týdnů od výsevu. Pozor zejména přes poledne, kdy jsou teploty nejvyšší.

předchozí další

Sekání trávy

 • nesekejte příliš nízko kvůli vysychání, optimum je 2-4 cm
 • nenechte trávník přerůst, když se tak stane, sekejte max. 2/3 výšky travního porostu
 • sekejete pravidelně, každé 2-3 dny
 • sekačku mějte v dobrém stavu, zejména nože by měly být dostatečně ostré

Hnojení

Používáte-li dlouhodobé travní hnojivo a hnojili jste v dubnu, máte v těchto měsících nejvyšší čas znovu pohnojit. Ti z vás, kteří používají ostatní typy hnojiv nejlépe zjistí kdy znovu pohnojit z návodu na daném hnojivu. Doporučuje se a 14 dní.

Péče o hrany a zakončení trávníku

Pěkný dojem z udržovaného a posekaného trávníku kazí neudržované hrany a ukončení trávníku.

Pomocí akumulátorových nůžek nebo strunových sekaček to hravě napravíte.

Péče o trávník v září a říjnu

Prvním z vašich úkolů je vertikutace. Odstraníte travní plsť a váš trávník se opět z plných plic nadýchne. Zamezíte tím také usídlení plísní a houbových chorob v trávníku a na jaře pak následnému výskytu plesnivých a prázdných míst v trávníku. Po vertikutaci aplikujte speciální podzimní hnojivo.

Vertikutace

Provádí se zpravidla 2 x v roce. Nabízí optimální způsob, jak se zbavit nepříjemných důsledků travní plsti. Podzimní vertikutace provádějte od konce srpna do konce září, při vhodných klimatických podmínkách lze vertikutaci provádět i v říjnu.

předchozí další

Hnojení

Pro optimální výživu trávníku v podzimním období doporučujeme používat speciální hnojiva, vyvinuta speciálně pro trávník. Tato hnojiva jsou přesně přizpůsobena potřebám trávníku. Například podzimní hnojivo LK-MU250 obsahuje všechny důležité prvky přípravu trávníku na přezimování (dusík, fosfor a především vyšší podíl draslíku).

Draslík - je pro rezistenci trávních jedinců proti nemocem a vymrzání nezbytný. Podporuje odolnost trav vůči suchu, vymrzání a chorobám. V jarním období se trávník velmi rychle obnoví.

Podzimní období je rovněž velmi vhodné pro výsev nového trávníku, eventuelně pro regeneraci stávající trávní plochy. Při výsevu je vhodné použít startovací hnojivo – jeho účinky se velmi pozitivně projevují na vývoji a růstu nového trávníku.

Péče o trávník v listopadu

Odstraňte z travní plochy napadané listí, popřípadě proveďte poslední sekání na cca 3 – 4 cm. Nezbytné je hnojení podzimním hnojivem s vyšším obsahem draslíku pro ochranu kořenového systému. Vertikutace se již v tomto měsíci neprovádí!

předchozí


Kde koupit sekačku

Sekačky dnes koupíte nejen ve specializovaných obchodech, ale i v nákupních centrech a velkých obchodních domech. Avšak pouze na internetu pořídíte sekačku za nižší cenu, rychle, bez zbytečného cestování sem tam a hlavně kdykoliv si vzpomenete, třeba i v noci. Šetříte tak nejen peníze, ale především svůj čas.

Další předností internetového prodeje je snadné porovnání jednotlivých typů a značek sekaček mezi sebou, podrobné recenze a příspěvky od kutilů a

zahrádkářů, kteří již mají zkušenosti s daným produktem, rádi se o ně podělí a mnohdy ještě přidají dobrou radu.

Internetové obchody nemají tak vysoké provozní náklady a tudíž si mohou dovolit nabídnout nižší ceny. Na druhou stranu je dobré nakupovat u ověřených prodejců, kteří vám za slíbenou cenu sekačku také v pořádku doručí.

Pro nákup sekačky doporučujeme tyto obchody:

Mall.cz

Nákupní galerie MALL.cz je na trhu již od roku 2000. Většinu modelů mají skladem a tak pokud si objednáte sekačku do 16:00 hodin, už druhý pracovní den ji máte doma. Nabízí osvědčené značky, kvalitní poradenství, spoustu komentářů od stávajících uživatelů a možnost parametrického porovnání jednotlivých modelů.

 nahoru

↑ nahoru